Skip to main content

Հրաչյա Գևորգյանին բռնությամբ, իր կամքին հակառակ փորձում են տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց ՔԿՀ

Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, այսօր Նուբարաշեն ՔԿՀ աշխատակիցները բռնությամբ և իր կամքին հակառակ փորձում են կալանավոր Հրաչյա Գևորգյանին տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց (ՑԲ), որտեղ ըստ Գևորգյանի նախկինում իրեն արդեն մեկ անգամ  թունավորել են, ինչի հետևանքով նա կորցրել է քայլելու և խոսելու ունակությունը:

According to our sources, today the detainee Hrachya Gevorgyan was taken to the penitentiary hospital by force and against his will. The reason for Hrachya’s being against to go to the hospital was the fact that he had been once poisned there by the medical stuff, because of which he lost his abilities to speak and walk. The medical stuff working in the penetentary had given him a drug that influenced on his brain, and blocked his abilities to walk and speak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *