Skip to main content
Sep 29, 2020

ANNOUNCEMENT

Dear Colleagues, Beneficiaries, and Volunteers, Please be informed that the Helsinki Association continues its activity, bringing it in line with the rules of the martial law announced in the country. “HELSINKI ASSOCIATION” HUMAN RIGHTS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

Sep 28, 2020

STATEMENT ON THE AZERBAIJANI OFFENSIVE AGAINST ARTSAKH

On September 27, 2020, the dictatorial regime of Azerbaijan launched a large-scale attack along the entire line of contact of Artsakh (Nagorno Karabakh) using heavy artillery, tanks, aircraft and missiles. Towns and villages in Artsakh are being bombed, including the capital city of Stepanakert, as well as the border of Armenia in the direction of the town of Vardenis. Azerbaijan specifically targets the civilian population in gross violation of international humanitarian law and with absolute disregard for the call by the UN Secretary General for a worldwide ceasefire given the COVID-19 pa…


Sep 22, 2020

The work of The Helsinki Association for Human Rights 45 years after the signing of the Helsinki Accords

By Stefani Marinova, HAHR volunteer, Canada HAHR_45years_after_signing_of_Helsinki_Accords.pdf

Sep 11, 2020

STATEMENT։ On Summoning UN Human Rights Council Special Session on the situation in Belarus

10 September, 2020 On 17 October 2019, Armenia was elected as a member of the UN Human Rights Council for the period of 2020-2022. Stressing the importance of this event, the Prime Minister of Armenia stated: “This is indicative of the important trust of the international community toward our country, especially in regard to defending human rights. I congratulate all of us.” The Minister of Foreign Affairs made similar remarks: “Promoting human rights and fundamental freedoms, strengthening democratic values will be a high priority for Armenia’s endeavors at the Human Rights Council.” …

Aug 31, 2020

The Probation Service in the Republic of Armenia. The legislative basis of its operation and the main challenges

          On May 17, 2016, the Republic of Armenia adopted the Law on Probation, which established the basis for probation in the Republic of Armenia, and established a probation service independent of the penitentiary service. The introduction of this institution was based on the need to move from a punitive policy in the field of criminal justice to a restorative justice system. However, since the adoption of the law and the launch of the service, the assessment of probation activities as such has not been carried out, and the legislative basis…


Jun 8, 2020

Study։ The Probation Service in the Republic of Armenia․ Operational legislative basis and main challenges (Part one)

UDC 343 This study is the English translation of Armenian publication conducted by the Helsinki Association, a non-governmental organization, within the framework of the “Support to Judicial Reform” Program implemented in cooperation with the Eurasia Partnership Foundation and Human Rights Power NGO. The content of the study and the views expressed are solely those of the Helsinki Association NGO and may not necessarily reflect the views of Eurasia Partnership Foundation or Human Rights Power NGO.   The Probation Service in the Republic of Armenia. Operational legislative b…

Mar 27, 2020

Խոշտանգման գործով արդարացման դատական ակտը բեկանվել է

Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մնացական Հարությունյանը որոշել է բեկանել ՀՀ ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Իջեւանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ  Գերասիմ Մարդանյանի գործով դատական ակտը։    Գերասիմ Մարդանյանը մեղադրվում է  խոշտանգման մեջ։    Ըստ մեղադրանքի՝  հանդիսանալով մշտապես իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներով օժտված պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձ, Գերասիմ Մարդանյանը 2017թ հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ ոստիկանության Իջեւանի շենքում խոշտանգել է Ժորա Սիմոնյանին։   Ըստ գործի նախաքննության՝  ՀՀ ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Իջեւա…