Skip to main content

ԴԱՏԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«Դատական մշտադիտարկում և ակտիվ քաղաքացիության ձևավորմանն ուղղված իրավական իրազեկում Սյունիքի մարզում» ծրագիր

CMQ Հայերեն
Անուն
Անուն
Անուն
Ազգանուն
Հետևյալներից որո՞նք են առկա դատարանի ներսում։
Ժամ
Պաշտպանական և/կամ մեղադրող կողմերին տրվե՞լ է պատշաճ ժամանակ գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Պաշտպանական կողմի կարծիքով։
Պաշտպանական և/կամ մեղադրող կողմերին տրվե՞լ է պատշաճ ժամանակ գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Մեղադրող կողմի կարծիքով։
Արդյո՞ք դատավարության կողմերին բավարար ժամանակ է տրամադրվել միջնորդություններ ներկայացնելու համար։ - Պաշտպանական կողմի կարծիքով։
Արդյո՞ք դատավարության կողմերին բավարար ժամանակ է տրամադրվել միջնորդություններ ներկայացնելու համար։ - Մեղադրող կողմի կարծիքով։
Վկայի հարցաքննության ժամանակ նիստերի դահլիճում այլ վկաներ ներկա՞ են եղել։