Skip to main content

Ծրագրի մասնակցության հայտ

Դատական մշտադիտարկում և ակտիվ քաղաքացիության ձևավորմանն ուղղված իրավական իրազեկում Սյունիքի մարզում» ծրագիր
Registration Հայերեն
Անուն
Անուն
Անուն
ազգանուն
Արդյո՞ք Դուք Արցախից տեղահանված անձ եք։
Նախկինում մասնակցե՞լ եք «Հելսինկյան ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված որևէ ծրագրի կամ գործունեության։
0 of 200 max characters